Υδραυλικών συστημάτων - Μεγάλα επαγγελματικά, Φορτηγά, Χωματουργικά, Αγροτικά

Βαρέλι 220 λίτρων

Ορυκτό λιπαντικό για την προστασία & την καλή λειτουργία των μηχανημάτων & των οργάνων τους . Ανάλογα με την ζητούμενη ρευστότητα μπορ…

Δοχείο 25λίτρων

Ειδικό χημικό πρόσθετο για τον καθαρισμό του κυκλώματος του υδραυλικού συστήματος των ανυψωτικών & χωματουργικών μηχανημάτων . Καθαρίζει τις επ…

Δοχείο 25λίτρων

Ειδικό χημικό πρόσθετο για την επαναφορά τσιμουχών & φλατζών στην αρχική τους ελαστικότητα & των περιορισμό της διαρροής του υδραυλικού λιπ…

Βαρέλι 220 λίτρων

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ρευστότητας , μηχανημάτων έργων & ανυψωτικών μηχανημάτων , που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλώ…

Βαρέλι 220 λίτρων

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων για μηχανήματα έργων , και ανυψωτικά μηχανήματα που εργάζονται σε συνθήκες πίεσης κάτω των 350 bar . Έχει εξαιρετικ…