Λιπαντικά μηχανημάτων κήπου - Γεωργικά Χωματουργικά Μηχανήματα

ΦΡΕΖΑ ΚΗΠΟΥ 4Τ

Λιπαντικό 4χρονων κινητήρων μηχανημάτων κήπου . Ένα υπερ ενισχυμένο λάδι για τον κινητήρα είτε είναι βενζίνης,είτε πετρελαίου. Το ίδιο λάδι μπ…

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 2Τ

Λιπαντικό 2χρονων κινητήρων για τα μηχανήματα κήπου. Χάρη της μελετημένης σύνθεσης , αποτρέπει την δημιουργία επικαθήσεων στον κύλινδρο…

ΦΡΕΖΑ ΚΗΠΟΥ 4Τ

Λιπαντικό 4χρονων κινητήρων βενζίνης  των μηχανημάτων κήπου . Προστατεύει & συντηρεί αποτελεσματικά ελατήρια,μπιέλες,βαλβίδες. Προστατεύει…