Λιπαντικά κινητήρων, μεταδοτών, υδραυλικών, φρένων (STOU) - Γεωργικά Χωματουργικά Μηχανήματα

Βαρέλι 220 λίτρων

Ορυκτό λιπαντικό για την προστασία & την καλή λειτουργία των μηχανημάτων & των οργάνων τους . Ανάλογα με την ζητούμενη ρευστότητα μπορ…

Συμβατικής Τεχνολογίας

Δοχείο 25λίτρων

Αξιόπιστο & πρακτικό για την λίπανση & την συντήρηση των τρακτέρ & των μηχανημάτων έργων . Για την λίπανση του κινητήρα , των κιβωτίων…

Δοχείο 25λίτρων

Λιπαντικό ευρείας χρήσης , κινητήρα , μεταδότες , υδραυλικά , φρένα . Υψηλή εξασφάλιση , και σταθερής ρευστότητα σε όλες τις θε…

Δοχείο 25λίτρων

Λιπαντικό για όλα τα συστήματα των αγροτικών μηχανημάτων - κινητήρα - κιβώτια - υδραυλικά - φρένα . Για τον ανελκυστήρα , το ΤΡΑΚΤΕΡ το ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΟ…

Νέας Τεχνολογίας

Δοχείο 25λίτρων

Το XANTHOS απλοποιεί την ζωή του αγρότη . Τον εξασφαλίζει από την συνεχή καλή λειτουργία του κινητήρα , την άμεση ανταπόκριση και την μακροζωία του…