Λιπαντικά κιβωτίων & διαφορικών - Επιβατικά & μικρά επαγγελματικά

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων επιβατικών οχημάτων,αγροτικών μηχανημάτων,οχημάτων μεταφοράς & Δημοσίων Έργων .

Μπορεί να χρησιμο…

Ειδικής Χρήσης, Νέας Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

100% Συνθετικό υγρό για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των νέων συστημάτων αυτόματης μετάδοσης της κίνησης διπλού συμπλέκτου…

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό υψηλής τεχνολογίας για την καλή λειτουργία & προστασία των νέων συστημάτων αυτόματης συνεχούς μετάδοσης (CVT) των σύγχρονων επιβατι…

Δοχείο 5 λίτρων

Ημι Συνθετικό υγρό αυτομάτων κιβωτίων για τα οχήματα , στα οποία ζητείται ένα υγρό προδιαγραφών DEXRON III . Τα εξαιρετικά το…

Δοχείο 5 λίτρων

100% Συνθετικό λιπαντικό για την λίπανση & συντήρηση των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων  Αμερικάνικων & Ασιατικών οχημάτων .…

Δοχείο 5 λίτρων

Μεγάλης διάρκειας συνθετικό λιπαντικό για τους αυτόματους μεταδότες , αλλά και τα υδραυλικά συστήματα επιβατικών οχημάτων , λεωφορείων , και…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξελιγμένης σύνθεσης & μεγάλης διάρκειας χρήσης για την λίπανση των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων & διαφορικών οχημάτων νέας τεχνο…

Ειδικής Χρήσης, Συμβατικής Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό αυτομάτων & ημι αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων , επιβατικών &  άλλων επαγγελματικών & βιομηχανικών οχημάτων για τα οποία ζητείτ…

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων , τιμονιών , και υδραυλικών συστημάτων για τα οποία ζητείται ένα υγρό προδιαγραφών DEXRON II

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για μηχανισμούς υψηλών πιέσεων . Για μπλοκε διαφορικά , για οχήματα εκτός δρόμου (4Χ4) , για οχήματα αγώνων , για χω…

Νέας Τεχνολογίας

Δοχείο 1λίτρου

Υγρό αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων ,νέας τεχνολογίας ,υπέρ υψηλών επιδόσεων , σχεδιασμένο για τα νέα επιβατικά οχήματα με κίνηση στους π…

Βαρέλι 60λίτρων

Λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών για την λίπανση των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων των φορτηγών SCANIA & RENAULT (75W/90)  

Η ρευστότητ…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξαιρετικών αντοχών & υψηλής προστασίας των μηχανικών κιβωτίων & των διαφορικών για κάθε όχημα νέας τεχνολογίας .

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό για κάθε μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  και για κάθε τύπο οχήματος , στα οποία ζητείται η χρήση ενός λιπαντικού επιπέδου GL4.…

Δοχείο 2λίτρων

Λιπαντικό μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων για αλλαγές σε μεγάλα χιλιομετρικά διαστήματα . Προορίζεται για τα μεγάλα οχήματα μεταφορών MAN & V…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό "Fuel Economy" των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων των πλέον συγχρόνων επιβατικών οχημάτων τουρισμού .

Συμβατικής Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την λίπανση & συντήρηση των κιβωτίων ταχυτήτων , των σύγχρονων επιβατικών οχημάτων

Δοχείο 5 λίτρων

Ενισχυμένο λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων & διαφορικών , βιομηχανικών , γεωργικών , & χωματουργικών μηχανημάτων

Βαρέλι 60λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την προστασία κιβωτίων & διαφορικών υψηλών φορτίων , για χρήση σε βαρέα βιομηχανικά & χωματουργικά οχήματα .…

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την λίπανση & προστασία των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων & των διαφορικών υψηλών φορτίων &…