Επιβατικά & Μικρά Επαγγελματικά - Λιπαντικά

Νέας Τεχνολογίας

Λιπαντικό νέας τεχνολογίας ,το οποίο μελετήθηκε για να λιπάνει τους νέους κινητήρες Βενζίνης ή Πετρελαίου RENAULT κατασκευής από το 2018 και ε…

Δοχείο 1λίτρου

Υγρό αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων ,νέας τεχνολογίας ,υπέρ υψηλών επιδόσεων , σχεδιασμένο για τα νέα επιβατικά οχήματα με κίνηση στους π…

Βαρέλι 60λίτρων

Λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών για την λίπανση των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων των φορτηγών SCANIA & RENAULT (75W/90)  

Η ρευστότητ…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξαιρετικών αντοχών & υψηλής προστασίας των μηχανικών κιβωτίων & των διαφορικών για κάθε όχημα νέας τεχνολογίας .

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό για κάθε μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  και για κάθε τύπο οχήματος , στα οποία ζητείται η χρήση ενός λιπαντικού επιπέδου GL4.…

Δοχείο 2λίτρων

Λιπαντικό μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων για αλλαγές σε μεγάλα χιλιομετρικά διαστήματα . Προορίζεται για τα μεγάλα οχήματα μεταφορών MAN & V…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό "Fuel Economy" των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων των πλέον συγχρόνων επιβατικών οχημάτων τουρισμού .

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό υψηλής ασφαλείας και επιδόσεων για τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης & μικρούς πετρελαίου με τα νέα συστήματα καταλυτ…

Δοχείο 1λίτρου

Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό κινητήρων χαμηλών ρύπων νέας τεχνολογίας με τα νέα συστήματα καταλυτών . Προτείνεται…

Δοχείο 1λίτρου

Λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας για την προστασία των νέων μικρού κυβισμού & μεγάλης ιπποδύναμης κινητήρων χαμηλών ρύπων & οικο…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων επιβατικών οχημάτων,αγροτικών μηχανημάτων,οχημάτων μεταφοράς & Δημοσίων Έργων .

Μπορεί να χρησιμο…

Δοχείο 0,5λίτρου

Υγρό καθαριστικό του παρ πριζ των οχημάτων από τα έντομα, την κάπνα & τα άλατα . Διατηρεί το κύκλωμα καθαρό ,δεν προσβάλει τους πλαστικούς…

Δοχείο 5 λίτρων

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό για την προστασία των κυκλωμάτων ψύξης μικρών & μεγάλων οχημάτων . Ορυκτής-φυσικής προέλευσης χωρίς μεταλαξιογόνε…

Δοχείο 5 λίτρων

Το OMNIFREEZE -35K είναι ένα έτοιμο αντιψυκτικό διάλυμα υβριδικής τεχνολογίας(οργανικό & φυσικό) το οποίο προορίζεται για χρήση σε κάθε όχημα,ε…

Δοχείο 5 λίτρων

Το O FREEZE -37K είναι ένα έτοιμο οργανικό αντιψυκτικό διάλυμα που προορίζεται για χρήση στα οχήματα του γκρουπ

VAG (VW-AUDI-SCODA-SEAT…

Δοχείο 5 λίτρων

Το POLYFREEZE -25K είναι νέας γενιάς έτοιμο αντιψυκτικό διάλυμα , οργανικών μορίων .Για χρήση σε όλα τα οχήματα , επιβατικά ,φορτη…

Δοχείο 5 λίτρων

Έτοιμο αντιψυκτικό διάλυμα για τα συστήματα ψύξης μικρών & μεγάλων οχημάτων . Απιονισμένο,δεν προκαλεί ηλεκτρόλυση,δεν προσβάλει το α…

Σακι 20κιλών

Ειδικά επεξεργασμένο αδρανές υλικό σε μορφή άμμου για την  άμεση απορρόφηση και τον καθαρισμό της διαρροής λιπαντικών και άλλων μη πτητικών υγ…

Βιολιπαντικά Οικολογικά Πράσινης Τεχνολογίας

Δοχείο 3λίτρων

Υγρό σαπούνι ,οικολογικό , αυτοδιασπόμενο στο περιβάλλον , & ουδέτερο για το δέρμα (υποαλεργικό), με μικρομπίλιες για βαθύ καθαρισμό των χεριών…

Ειδικής Χρήσης, Νέας Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

100% Συνθετικό υγρό για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των νέων συστημάτων αυτόματης μετάδοσης της κίνησης διπλού συμπλέκτου…

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό υψηλής τεχνολογίας για την καλή λειτουργία & προστασία των νέων συστημάτων αυτόματης συνεχούς μετάδοσης (CVT) των σύγχρονων επιβατι…

Δοχείο 5 λίτρων

Ημι Συνθετικό υγρό αυτομάτων κιβωτίων για τα οχήματα , στα οποία ζητείται ένα υγρό προδιαγραφών DEXRON III . Τα εξαιρετικά το…

Δοχείο 5 λίτρων

100% Συνθετικό λιπαντικό για την λίπανση & συντήρηση των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων  Αμερικάνικων & Ασιατικών οχημάτων .…

Δοχείο 5 λίτρων

Μεγάλης διάρκειας συνθετικό λιπαντικό για τους αυτόματους μεταδότες , αλλά και τα υδραυλικά συστήματα επιβατικών οχημάτων , λεωφορείων , και…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξελιγμένης σύνθεσης & μεγάλης διάρκειας χρήσης για την λίπανση των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων & διαφορικών οχημάτων νέας τεχνο…

Ειδικής Χρήσης, Συμβατικής Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό αυτομάτων & ημι αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων , επιβατικών &  άλλων επαγγελματικών & βιομηχανικών οχημάτων για τα οποία ζητείτ…

Δοχείο 5 λίτρων

Υγρό αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων , τιμονιών , και υδραυλικών συστημάτων για τα οποία ζητείται ένα υγρό προδιαγραφών DEXRON II

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για μηχανισμούς υψηλών πιέσεων . Για μπλοκε διαφορικά , για οχήματα εκτός δρόμου (4Χ4) , για οχήματα αγώνων , για χω…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξαιρετικών επιδόσεων για κινητήρες επιβατικών οχημάτων . Με την ευρεία ρευστότητα του εξασφαλίζει μια ασφα…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξαιρετικών επιδόσεων και προστασίας των μετάλλων ,για κινητήρες επιβατικών και μικρών επαγγελματικών οχημάτων Άμεση και ολοκληρωτικ…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών και μικρών επαγγελματικών οχημάτων . Σύνθεση ειδικά ,εξελιγμένη από την unil opal για τους κινητήρες…

Συμβατικής Τεχνολογίας

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την λίπανση & συντήρηση των κιβωτίων ταχυτήτων , των σύγχρονων επιβατικών οχημάτων

Δοχείο 5 λίτρων

Ενισχυμένο λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων & διαφορικών , βιομηχανικών , γεωργικών , & χωματουργικών μηχανημάτων

Βαρέλι 60λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την προστασία κιβωτίων & διαφορικών υψηλών φορτίων , για χρήση σε βαρέα βιομηχανικά & χωματουργικά οχήματα .…

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για την λίπανση & προστασία των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων & των διαφορικών υψηλών φορτίων &…

Δοχείο 1λίτρου

Ένα ενισχυμένο ,& αξιόπιστο λιπαντικό για κάθε μέγεθος κινητήρα ,από τον μικρό επιβατικό μέχρι το χωματουργικό μηχάνημα ,είτε είναι βενζίνης ,…

Δοχείο 5 λίτρων

Υπέρ ενισχυμένο λιπαντικό για τους κινητήρες των επιβατικών οχημάτων βενζίνης,υγραερίου, & μικρών πετρελαίου συμβατικής   τεχνολογίας…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό συνθετικής βάσης για τους νέου τύπου κινητήρες (έως το 2008)επιβατικών και μικρών επαγγελματικών οχημάτων . Η σύσταση του επιτρ…

Δοχείο 5 λίτρων

100% Συνθετικό λιπαντικό νέας τεχνολογίας για κάθε τύπου κινητήρα επιβατικών και μικρών επαγγελματικών οχημάτων (έως το 2008) . Άρισ…

Δοχείο 5 λίτρων

Λιπαντικό εξαιρετικών προδιαγραφών και σύνθεσης ,ειδικά σχεδιασμένο για την υποδειγματική προστασία των κινητήρων που λειτουργούν σε δύσκολες συνθή…