Βιολιπαντικά Οικολογικά Πράσινης Τεχνολογίας

Βιολιπαντικά Οικολογικά Πράσινης Τεχνολογίας

ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Το SHP MULTI HP είναι ένα διαυγές, υποκίτρινο, άοσμο υγρό που αναμιγνύεται με το νερό σε οποιοδήποτε ποσοστό. Έχει δημιουργηθεί ειδικά γι…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Συνθετικό  λιπαντικό,αυτοδιασπώμενο στο περιβάλλον για την κοπή το ρεκτιφιέ & γενικά την κατεργασία των μετάλλων . Αποτελεσματική προστασί…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λιπαντικό προερχόμενο από αυστηρή επιλογή φυσικών ελαίων για την προστασία του περιβάλλοντος , και για την λίπανση κιβωτίων,μεταδοτών,μετατροπ…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Συνθετικό λιπαντικό  αυτοδιασπώμενο στο περιβάλλον , για την λίπανση των κιβωτίων,μειωτήρων,εδράνων . Προστασία & συντήρηση των μηχανημάτω…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Συνθετικό-βιολογικής βάσης λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων για τα αγροτικά & χωματουργικά μηχανήματα, αυτοδιασπώμενο στο πε…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λιπαντικό αυτοδιασπώμενο στο περιβάλλον , για την λίπανση & συντήρηση των 2χρόνων αερόψυκτων κινητήρων . Ιδανικό για την προστασία των κινητήρω…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Γράσο αυτοδιασπώμενο στο περιβάλλον , εξαιρετικών αντοχών , & προστασίας των επιφανειών από την τριβή & την οξείδωση . Η προέλευση του…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λιπαντικό αλυσίδων , αυτοδιασπώμενο στο περιβάλλον ,προερχόμενο από ανανεώσιμες πηγές , μη τοξικό . Οι ιδιότητες του λίπανσης & προστασίας των…

ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λιπαντικό που παράγεται με βάση φυτικά έλαια για την προστασία του περιβάλλοντος . Παρέχει όλες τις εξασφαλίσεις για την ασφαλή λίπανση & συντή…

Δοχείο 1λίτρου

Το OUTBOARD BIO αποτελεί την σύγχρονη πρόταση προστασίας των 2χρόνων κινητήρων θαλάσσης αλλά και του θαλάσσιου περιβάλλοντος . Έχει όλες τις ιδιότη…

Δοχείο 3ων λίτρων

Υγρό σαπούνι ,οικολογικό , αυτοδιασπόμενο στο περιβάλλον , & ουδέτερο για το δέρμα (υποαλεργικό), με μικρομπίλιες για βαθύ καθαρισμό των χεριών…